Kretanje cijene

Izaberite period
od:
do:

Pokazatelji za odabrani period

  • Promjena službenog kursa:
  • Ukupan promet:
  • Aritmetička sredina službenog kursa za dane kada je bilo trgovanja:
  • Službeni kurs ponderisan količinom:
  • Minimalni službeni kurs:
  • Maksimalni službeni kurs:

Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!

Ukratko

Prijedorka a.d. Prijedor - u stečaju
Oznaka HOV: PDKA-R-A
ISIN: BA100PDKARA2
CFI: ESVUFR
RIC: PDKA.BJ
FIGI: BBG000QZX1C1
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Delisted