Javne ponude akcija na Banjalučkoj berzi

Preduzeća koja javno emituju akcije, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, obavezna su postojećim akcionarima ponuditi da iskoriste pravo preče kupovine. Akcije za koje nije iskorišteno pravo preče kupovine mogu se preko Banjalučke berze ponuditi svim zainteresovanim investitorima. Brokeska kuća koju izabere emitent unosi prodajni nalog sa količinom koja je jednaka preostaloj količini iz javne emisije, za koje nije iskorišteno pravo preče kupovine.
Nakon toga, prema unaprijed utvrđenom rasporedu na berzi sve brokerske kuće mogu za svoje klijente unositi kupovne naloge i na berzi se formira cijena po kojoj investitori kupuju akcije.
Nakon završetka upisa akcionara, koji su kupili redovne akcije iz primarne emisije (u Centralnom registru hartija od vrijednosti) akcije se uvrštavaju na Banjalučku berzu.


UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV NBLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi17.931
Početak upisa po pravu preče kupovine17.12.2007.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.12.2007.
Nominalna vrijednost700,00
Kupljeno PPK17.782
Iskorištenost PPK99,17%
Ponuđeno na berzi149
Privremena oznaka HOV NBLB-PA1
Datum aukcije24.12.2007.
Početna cijena700,00
Prodano149
Ostvarena cijena3.201,00
Rast na berzi357,29%

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KRLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi20.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine28.12.2007.
Kraj upisa po pravu preče kupovine8.1.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK19.942.440
Iskorištenost PPK99,71%
Ponuđeno na berzi57.560
Privremena oznaka HOV KRLB-PA1
Datum aukcije11.1.2008.
Početna cijena1,00
Prodano57.560
Ostvarena cijena2,11
Rast na berzi111,00%

Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Oznaka HOV AERD-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi8.570.000
Početak upisa po pravu preče kupovine11.1.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine21.1.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK8.223.077
Iskorištenost PPK95,95%
Ponuđeno na berzi346.923
Privremena oznaka HOV AERD-PA1
Datum aukcije1.2.2008.
Početna cijena1,00
Prodano346.923
Ostvarena cijena1,61
Rast na berzi61,00%

Meridian a.d. Banja Luka

Oznaka HOV MRDN-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi1.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine14.2.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine16.2.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK663.117
Iskorištenost PPK66,31%
Ponuđeno na berzi336.883
Privremena oznaka HOV MRDN-PA1
Datum aukcije20.2.2008.
Početna cijena1,01
Prodano336.883
Ostvarena cijena1,07
Rast na berzi5,94%

NLB banka a.d. Banja Luka

Oznaka HOV VBBB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi10.000
Početak upisa po pravu preče kupovine8.9.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.9.2008.
Nominalna vrijednost1.000,00
Kupljeno PPK9.922
Iskorištenost PPK99,22%
Ponuđeno na berzi78
Privremena oznaka HOV VBBB-PA1
Datum aukcije23.9.2008.
Početna cijena1.000,00
Prodano78
Ostvarena cijena3.010,00
Rast na berzi201,00%

Jahorina OC a.d. Pale

Oznaka HOV OCJH-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi10.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine14.10.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine23.10.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK6.999.985
Iskorištenost PPK70,00%
Ponuđeno na berzi3.000.015
Privremena oznaka HOV OCJH-PA1
Datum aukcije31.10.2008.
Početna cijena1,00
Prodano3.000.015
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Fratello trade a.d. Banja Luka

Oznaka HOV FRTL-R-D
Broj akcija u javnoj ponudi295.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK 
Ponuđeno na berzi295.000
Privremena oznaka HOV FRTL-PA1
Datum aukcije24.12.2008.
Početna cijena4,00
Prodano216.027
Ostvarena cijena4,00
Rast na berzi0,00%

Jahorina OC a.d. Pale

Oznaka HOV OCJH-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi16.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine9.6.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine18.6.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK12.687.671
Iskorištenost PPK79,30%
Ponuđeno na berzi3.312.329
Privremena oznaka HOV OCJH-PA2
Datum aukcije22.6.2009.
Početna cijena1,00
Prodano3.312.329
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Sloga a.d. Kozarska Dubica

Oznaka HOV SLKD-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi446.303
Početak upisa po pravu preče kupovine10.6.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.6.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK311.097
Iskorištenost PPK69,71%
Ponuđeno na berzi135.206
Privremena oznaka HOV SLKD-PA1
Datum aukcije25.6.2009.
Početna cijena1,00
Prodano135.206
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić

Oznaka HOV BVRU-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine3.8.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine18.8.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK1.404.719
Iskorištenost PPK28,09%
Ponuđeno na berzi3.595.281
Privremena oznaka HOV BVRU-PA1
Datum aukcije24.8.2009.
Početna cijena1,00
Prodano1.600.000
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Dunav osiguranje a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KDVO-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi83.580
Početak upisa po pravu preče kupovine16.11.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine20.11.2009.
Nominalna vrijednost100,00
Kupljeno PPK49.078
Iskorištenost PPK58,72%
Ponuđeno na berzi34.502
Privremena oznaka HOV KDVO-PA1
Datum aukcije1.12.2009.
Početna cijena100,00
Prodano21.867
Ostvarena cijena100,00
Rast na berzi0,00%

Autokomerc a.d. Doboj

Oznaka HOV AUTK-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi300.000
Početak upisa po pravu preče kupovine13.8.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine24.8.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK210.239
Iskorištenost PPK70,08%
Ponuđeno na berzi89.761
Privremena oznaka HOV AUTK-PA1
Datum aukcije26.8.2009.
Početna cijena1,00
Prodano89.761
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KRLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine27.11.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine2.12.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK4.982.037
Iskorištenost PPK99,64%
Ponuđeno na berzi17.963
Privremena oznaka HOV KRLB-PA2
Datum aukcije7.12.2009.
Početna cijena1,00
Prodano17.963
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Jelšingrad FMG a.d. Gradiška

Oznaka HOV JFMG-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi4.800.000
Početak upisa po pravu preče kupovine1.11.2010.
Kraj upisa po pravu preče kupovine15.11.2010.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK4.181.435
Iskorištenost PPK87,11%
Ponuđeno na berzi618.565
Privremena oznaka HOV JFMG-PA1
Datum aukcije22.11.2010.
Početna cijena1,00
Prodano618.565
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Poljoprivrednik a.d. Derventa - prelazak u d.o.o.

Oznaka HOV PPRV-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi4.500.000
Početak upisa po pravu preče kupovine1.11.2010.
Kraj upisa po pravu preče kupovine15.11.2010.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK3.384.312
Iskorištenost PPK75,21%
Ponuđeno na berzi1.115.688
Privremena oznaka HOV PPRV-PA1
Datum aukcije22.11.2010.
Početna cijena1,00
Prodano1.115.688
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Osiguranje Aura a.d. Banja Luka

Oznaka HOV AURO-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi20.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost100,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK 
Ponuđeno na berzi20.000
Privremena oznaka HOV AURO-PA1
Datum aukcije23.11.2010.
Početna cijena100,00
Prodano20.000
Ostvarena cijena100,00
Rast na berzi0,00%

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KRLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi49.873.665
Početak upisa po pravu preče kupovine27.11.2010.
Kraj upisa po pravu preče kupovine11.12.2010.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK49.674.445
Iskorištenost PPK99,60%
Ponuđeno na berzi199.220
Privremena oznaka HOV KRLB-PA3
Datum aukcije20.12.2010.
Početna cijena1,00
Prodano100
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Intal a.d. Milići - u stečaju

Oznaka HOV INTL-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi500.000
Početak upisa po pravu preče kupovine11.1.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine31.1.2011.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK0,00%
Ponuđeno na berzi500.000
Privremena oznaka HOV INTL-PA1
Datum aukcije7.2.2011.
Početna cijena1,00
Prodano330.000
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Dunav osiguranje a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KDVO-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi10.000
Početak upisa po pravu preče kupovine17.6.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine1.7.2011.
Nominalna vrijednost100,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK0,00%
Ponuđeno na berzi10.000
Privremena oznaka HOV KDVO-PA2
Datum aukcije11.7.2011.
Početna cijena100,02
Prodano10.000
Ostvarena cijena100,02
Rast na berzi0,00%

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka

Oznaka HOV SODJ-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi20.000
Početak upisa po pravu preče kupovine4.7.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine18.7.2011.
Nominalna vrijednost100,00
Kupljeno PPK18.366
Iskorištenost PPK91,83%
Ponuđeno na berzi1.634
Privremena oznaka HOV SODJ-PA1
Datum aukcije25.7.2011.
Početna cijena100,00
Prodano1.634
Ostvarena cijena102,00
Rast na berzi2,00%

Gradiška tržnica a.d. Gradiška

Oznaka HOV GTRG-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi350.000
Početak upisa po pravu preče kupovine4.7.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.7.2011.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK219.001
Iskorištenost PPK62,57%
Ponuđeno na berzi130.999
Privremena oznaka HOV GTRG-PA1
Datum aukcije27.7.2011.
Početna cijena1,00
Prodano130.999
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Palas a.d. Banja Luka

Oznaka HOV HPAL-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi1.200.000
Početak upisa po pravu preče kupovine8.2.2012.
Kraj upisa po pravu preče kupovine22.2.2012.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK131.909
Iskorištenost PPK10,99%
Ponuđeno na berzi1.068.091
Privremena oznaka HOV HPAL-PA1
Datum aukcije27.2.2012.
Početna cijena1,00
Prodano400.000
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Naša Banka a.d. Bijeljina

Oznaka HOV PIBB-P-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK0,00%
Ponuđeno na berzi5.000.000
Privremena oznaka HOV PIBB-PA1
Datum aukcije14.12.2012.
Početna cijena1,00
Prodano5.000.000
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju

Oznaka HOV BBRB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost2.000,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK0,00%
Ponuđeno na berzi5.000
Privremena oznaka HOV BBRB-PA1
Datum aukcije9.12.2014.
Početna cijena2.000,00
Prodano5.000
Ostvarena cijena2.000,00
Rast na berzi0,00%

Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju

Oznaka HOV BBRB-P-D
Broj akcija u javnoj ponudi2.300
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost3.500,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK0,00%
Ponuđeno na berzi2.300
Privremena oznaka HOV BBRB-PA2
Datum aukcije9.12.2014.
Početna cijena3.500,00
Prodano1.393
Ostvarena cijena3.500,00
Rast na berzi0,00%

Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KROS-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi7.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine24.9.2015.
Kraj upisa po pravu preče kupovine9.10.2015.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK0,00%
Ponuđeno na berzi7.000.000
Privremena oznaka HOV KROS-PA1
Datum aukcije30.10.2015.
Početna cijena1,00
Prodano6.899.999
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Oznaka HOV BROS-R-C
Broj akcija u javnoj ponudi38.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost100,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK 
Ponuđeno na berzi38.000
Privremena oznaka HOV BROS-PA1
Datum aukcije25.12.2015.
Početna cijena100,00
Prodano38.000
Ostvarena cijena100,00
Rast na berzi0,00%

Komunalac a.d. Kozarska Dubica

Oznaka HOV KMNC-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi423.233
Početak upisa po pravu preče kupovine24.3.2016.
Kraj upisa po pravu preče kupovine8.4.2016.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK250.000
Iskorištenost PPK59,07%
Ponuđeno na berzi173.233
Privremena oznaka HOV KMNC-PA1
Datum aukcije18.4.2016.
Početna cijena0,40
Prodano10.374
Ostvarena cijena0,40
Rast na berzi0,00%

Naša Banka a.d. Bijeljina

Oznaka HOV PIBB-R-D
Broj akcija u javnoj ponudi7.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine28.6.2019.
Kraj upisa po pravu preče kupovine12.7.2019.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK 
Iskorištenost PPK 
Ponuđeno na berzi7.000.000
Privremena oznaka HOV PIBB-PA2
Datum aukcije22.7.2019.
Početna cijena1,00
Prodano7.000.000
Ostvarena cijena1,00
Rast na berzi0,00%

Semberija PD a.d. Bijeljina

Oznaka HOV SEMB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi24.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine19.11.2018.
Kraj upisa po pravu preče kupovine3.12.2018.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK6.581.816
Iskorištenost PPK27,42%
Ponuđeno na berzi17.418.184
Privremena oznaka HOV SEMB-PA1
Datum aukcije24.12.2018.
Početna cijena0,125
Prodano17.418.184
Ostvarena cijena0,125
Rast na berzi0,00%

Zvornikputevi a.d. Zvornik

Oznaka HOV ZVPT-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi1.800.000
Početak upisa po pravu preče kupovine24.9.2020.
Kraj upisa po pravu preče kupovine8.10.2020.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK1.439.549
Iskorištenost PPK79,97%
Ponuđeno na berzi360.451
Privremena oznaka HOV ZVPT-PA1
Datum aukcije15.10.2020.
Početna cijena0,30
Prodano360.451
Ostvarena cijena0,40
Rast na berzi33,33%

Nova banka a.d. Banja Luka

Oznaka HOV NOVB-R-E
Broj akcija u javnoj ponudi30.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine1.12.2020.
Kraj upisa po pravu preče kupovine17.12.2020.
Nominalna vrijednost1,00
Kupljeno PPK26.617.206
Iskorištenost PPK88,72%
Ponuđeno na berzi3.382.794
Privremena oznaka HOV NOVB-PA1
Datum aukcije1.12.2020.
Početna cijena0,50
Prodano3.382.794
Ostvarena cijena0,50
Rast na berzi0,00%

Emisije prioritetno participativnih akcija

EmitentOznakaBroj javno
emitovanih akcija
Nominalna
vrijednost
Broj upisanih
akcija
Uspješnost
emisije
Čajavec mega a.d. Banja Luka CMEG 2.500.0001,002.500.000100,00%