Zatvori Kursna lista za 21.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
AERD-R-A Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka0,349-0,29%0,2010,3490,3490,3490,3490,34919232,11000,0021.9.2021. 12:00:48
GRDP-R-A Gradip a.d. Prnjavor0,880,00%0,881,040,880,880,880,8811000880,00000,0021.9.2021. 12:00:48
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad0,2042,00%0,1850,2040,2040,2040,2040,20412000408,00000,0021.9.2021. 12:54:26
HGPT-R-A Hercegovinaputevi a.d. Trebinje2,000,00% 3,382,002,002,002,002133266,00000,0021.9.2021. 12:00:48
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9101,000,00%100,02 101,00101,00101,00101,0044596246.421,62000,0021.9.2021. 12:09:08
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1098,110,00%  98,1198,1198,1198,11158004.552,30000,0021.9.2021. 12:46:21
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,140,00%1,131,141,131,131,141,14316501.874,50000,0021.9.2021. 11:20:18
UNCM-R-A Unicep company a.d. Banja Luka0,2140,47%0,2140,500,2140,2140,2140,21433014645,00000,0021.9.2021. 12:00:48