Zatvori Kursna lista za 14.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad0,208,11%0,1810,200,200,200,200,2011500300,00000,0014.9.2021. 13:10:21
PRGS-R-A Progres a.d. Doboj0,180,00%0,182,050,180,180,180,183175003.150,00000,0014.9.2021. 12:00:01
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9100,970,01%101,00 100,97100,97100,98100,9833611936.470,14000,0014.9.2021. 12:56:09
RSRS-O-B Republika Srpska - izmirenje ratne štete 299,800,00%  99,8099,8099,8099,801107423.216,15000,0014.9.2021. 9:58:55
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,130,00%1,131,141,131,131,131,13492832104.900,16000,0014.9.2021. 9:49:06