Zatvori Kursna lista za 13.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
PSVN-R-A Posavina a.d. Srbac0,39312,29%0,393 0,3930,3930,3930,393157462.258,18000,0013.9.2021. 13:01:45
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 998,500,00%98,5099,0098,5098,5098,5098,50128001.930,60000,0013.9.2021. 11:54:36
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,130,89%1,121,131,121,121,131,13540634.576,69000,0013.9.2021. 12:39:43