Zatvori Kursna lista za 10.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
DEST-R-A Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić0,2260,00%0,226 0,2260,2260,2260,22613211725,69000,0010.9.2021. 12:31:57
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9100,960,04%100,96 100,96100,96100,96100,9612106821.270,25000,0010.9.2021. 10:51:42
RSOD-O-A Republika Srpska - obaveze dobavljačima 199,600,61%99,60 99,6099,6099,6099,602128262.554,94000,0010.9.2021. 12:03:49
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,12-0,88%1,121,131,121,121,121,1272263625.352,32000,0010.9.2021. 12:54:15
VLTK-R-A Veletekstil a.d. Banja Luka0,1750,00%0,175 0,1750,1750,1750,175274311.300,42000,0010.9.2021. 12:01:13