Zatvori Kursna lista za 6.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići0,45-8,16% 0,4990,450,450,450,452105004.725,00000,006.9.2021. 12:05:09
GLSG-R-A Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka0,1080,00%0,108 0,1080,1080,1080,108253758,00000,006.9.2021. 12:01:12
PIKO-R-B Piko a.d. Prnjavor0,120,00% 0,120,120,120,120,1225952714,24000,006.9.2021. 12:01:12
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka0,0651,56%0,0650,0760,0650,0650,0650,0652139390,55000,006.9.2021. 9:30:24
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko0,0260,00%0,0260,0310,0260,0260,0260,0261183547,71000,006.9.2021. 11:00:19
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9100,850,10%100,86 100,85100,85100,86100,8539033391.104,39000,006.9.2021. 12:12:52
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,120,00%1,121,131,121,121,131,1313219101245.589,88000,006.9.2021. 12:35:04