Zatvori Kursna lista za 3.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići0,49-2,00%0,450,500,490,490,490,4911370671,30000,003.9.2021. 12:23:02
BOSK-R-A Boska RK a.d. Banja Luka0,180,00%0,180,350,180,180,180,183105791.904,22000,003.9.2021. 12:00:34
RSRS-O-M Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1397,500,67% 98,0097,5097,5097,5097,5058300080.925,00000,003.9.2021. 12:57:19
RSRS-O-N Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1496,780,06%91,6697,0096,7296,7297,0097,00390508.758,90000,003.9.2021. 12:58:02
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,121,82%1,101,121,111,111,121,1261077512.016,00000,003.9.2021. 12:38:26