Zatvori Kursna lista za 2.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
GRDP-R-A Gradip a.d. Prnjavor0,880,00%0,881,040,880,880,880,882400352,00000,002.9.2021. 12:00:36
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko0,0260,00%0,0260,0310,0260,0260,0260,02612005,20000,002.9.2021. 9:30:23
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9100,750,15%100,75 100,75100,75100,75100,7522683227.033,24000,002.9.2021. 9:30:35
RSRS-O-D Republika Srpska - izmirenje ratne štete 499,200,00%99,20 99,2099,2099,2099,201103203.071,23000,002.9.2021. 11:51:00
RSRS-O-M Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1396,850,00%96,8598,0096,8596,8596,8596,85270006.779,50000,002.9.2021. 10:01:08
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,100,00%1,101,111,101,101,101,1041000011.000,00000,002.9.2021. 11:39:36
UNCM-R-A Unicep company a.d. Banja Luka0,176-60,89%0,1760,4630,1760,1760,1760,17642000352,00000,002.9.2021. 13:00:50
VDBL-R-A Vodovod a.d. Banja Luka0,125-19,87% 0,1560,1250,1250,1250,125150062,50000,002.9.2021. 9:50:22