Zatvori Kursna lista za 1.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
GLSG-R-A Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka0,1080,00%0,108 0,1080,1080,1080,10832640285,12000,001.9.2021. 12:01:00
GLST-R-A Glas Srpski - trgovina a.d. Banja Luka1,4242,00%1,20 1,421,421,421,42114122.005,04000,001.9.2021. 13:01:53
GRDP-R-A Gradip a.d. Prnjavor0,880,00%0,881,040,880,880,880,882546480,48000,001.9.2021. 12:01:00
RSDS-O-H Republika Srpska - stara devizna štednja 8101,000,00%101,00 101,00101,00101,00101,0012181511.016,58000,001.9.2021. 12:39:07
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9100,60-0,15%100,61100,75100,60100,60100,60100,6011560615.699,64000,001.9.2021. 11:17:46
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 698,700,00%98,70 98,7098,7098,7098,701108004.263,84000,001.9.2021. 12:37:10
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,100,00%1,101,111,101,101,101,10150005.500,00000,001.9.2021. 9:31:56