Zatvori Kursna lista za 31.8.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
AURO-P-A Osiguranje Aura a.d. Banja Luka108,00 108,00 108,00108,00108,00108,002199802.157.840,00000,0031.8.2021. 12:01:35
IPBL-R-A Industrijske plantaže a.d. Banja Luka0,100,00%0,100,200,100,100,100,101133301.333,00000,0031.8.2021. 12:01:35
PSVN-R-A Posavina a.d. Srbac0,35-41,67%0,35 0,350,350,350,3523500012.250,00000,0031.8.2021. 13:01:01
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9100,750,00%100,75 100,70100,70100,75100,757125683126.624,09000,0031.8.2021. 12:19:36
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 899,000,00%99,00 99,0099,0099,0099,00193335.543,80000,0031.8.2021. 12:18:56
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,100,92%1,091,101,091,091,101,1052125523.280,50000,0031.8.2021. 12:50:03