Podaci o emitentu

Adresa SVETOG SAVE 3-16
75400 ZVORNIK
Telefon / Faks 056 210 323/056 210 277
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 205 2 207 24,80 0,20 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 207 2 209 99,80 0,20 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD ZVORNIK 64,99923964,999239
PREF AD BANJA LUKA 10,00001310,000013
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 4,9999754,999975
LUKIĆ PREDRAG 0,4840660,484066
SEKULIĆ VELIMIR 0,3664800,366480
RISTANOVIĆ MILUN 0,3364130,336413
KOSTIĆ JOVAN 0,3281790,328179
ŽIVKOVIĆ LAZO 0,2953670,295367
JANKOVIĆ MILAN 0,2515770,251577
TEŠIĆ MILAN 0,2515770,251577
MARKOVIĆ RAJO 0,2515770,251577
MIJIĆ STANISLAV 0,2515770,251577
VUKOVIĆ RADO 0,2515770,251577
SUBOTIĆ MIROSLAV 0,2515770,251577
PEJIĆ BRANKO 0,2515770,251577
ŠAVIJA RAJKO 0,2515770,251577
DAKIĆ VLADO 0,2515770,251577
TEŠIĆ STEVO 0,2515770,251577
RISTANOVIĆ MIODRAG 0,2515770,251577
RADOVIĆ RADO 0,2515770,251577
RAŠEVIĆ RAJKO 0,2515770,251577
OSTOJIĆ MLADEN 0,2515770,251577
POLUGA ĐORĐO 0,2515770,251577
ROSIĆ VLADO 0,2515770,251577
STEVANOVIĆ CVIJAN 0,2515770,251577
JANKOVIĆ RATKO 0,2515770,251577
AŠĆERIĆ ANĐELKO 0,2515770,251577
STEVANOVIĆ PETKO 0,2515770,251577

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata