Podaci o emitentu

Adresa INDUSTRIJSKA 3
76101
Telefon 049 216 501
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 335 5 340 17,50 0,47 17,97
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 13,87 0,00 13,87
> 25% 0 1 1 0,00 68,16 68,16
UKUPNO 336 6 342 31,36 68,64 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SEED OIL HOLDING GMBH 68,16108768,161087
BIMAL D.D. BRČKO DISTRIKT 13,86675713,866757
PEHAR DARIO 3,8316353,831635
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 2,9812292,981229
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 1,8973101,897310
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,8809520,880952
POLIĆ MARKO 0,2906060,290606
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,2000170,200017
DRPLJANIN ŠABAN 0,1876470,187647
VASIĆ SLAĐANA 0,1169460,116946

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata