Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 71
Telefon + 387 53 241 368
Web www.zrs-rs.com
Email kabinet@rs-rs.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 1.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.849 111 1.960 21,66 4,41 26,08
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 63,92 0,00 63,92
UKUPNO 1.851 111 1.962 95,59 4,41 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 1.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 63,92200063,922000
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUND 1,0720001,072000
SRDIĆ STEVO 0,9420000,942000
ČOLIĆ ALEKSANDAR 0,9280000,928000
"R&S COMPANY" DOO PRNJAVOR 0,5700000,570000
SLAVINJAK ĐORĐE 0,4580000,458000
PELEMIŠ ZDRAVKO 0,4360000,436000
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,4240000,424000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Željko Radić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Zelenković izvršni direktor
Mladen Božić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Bukejlović predsjednik
Dijana Kalenić zamjenik predsjednika
Aleksandar Ignjić član
Mladen Lazarević član
Slavica Živković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata