Akcionarsko društvo "VETERINARSKA AMBULANTA" Brod

Podaci o emitentu

Adresa Stevana Nemanje bb
Telefon + 387 53 610 418
Web
Email veterinarskabrod@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 45 0 45 23,57 0,00 23,57
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 2 0 2 37,43 0,00 37,43
> 25% 1 0 1 29,00 0,00 29,00
UKUPNO 49 0 49 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BJELAJAC BRANKO 29,00066629,000666
ILIKTAREVIĆ GORAN 22,42937822,429378
TRIFUNOVIĆ SLAVKO 14,99943414,999434
ČEGAR MARKO 9,9996239,999623
GAVRANOVIĆ ĐORĐE 2,4175602,417560
JOVANOVIĆ ANĐELKA 2,0014332,001433
MALEŠEVIĆ ŽIVKO 1,4583311,458331
BARDAK VLAJKO 1,3200411,320041
ALEKSIĆ JANA 1,2772971,277297
VUDRAG DRAGAN 1,1804941,180494

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nikola Šujica direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branko Bjelajac predsjednik
Goran Iliktarević član
Nikola Šujica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zora Gluvak predsjednik
Zoran Radovanović član
Đorđe Gavranović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata