Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Zvornik

Podaci o emitentu

Adresa Braće Jugovića 41
Telefon + 387 56 210 400
Web
Email veterinarskazv@spinter.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 120 0 120 15,39 0,00 15,39
5%-10% 3 0 3 20,93 0,00 20,93
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 63,68 0,00 63,68
UKUPNO 124 0 124 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JOKIĆ SLOBODAN 63,68414163,684141
SABIROVIĆ IZET 7,6723737,672373
JOKIĆ RADA 7,2256597,225659
VIDOVIĆ MIRJANA 6,0301926,030192
MEHMEDOVIĆ HATA 3,6803353,680335
IBRIŠEVIĆ EMIR 3,5117983,511798
PANIĆ RADO 3,2783223,278322
ŠERIFOVIĆ ENES 2,7023352,702335
SAVIĆ BOŽIDAR 0,0794360,079436
RISTIĆ JOVAN 0,0770200,077020

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1937. godine. Bavi se veterinarskim uslugama. Preduzeće ima dvije ambulante : Zvornik- Patrijarha Pavla 46, i Kozluk - Drinska 90.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Darko Jokić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Jokić predsjednik
Bojana Vidović član
Rada Jokić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata