Podaci o emitentu

Adresa Ustanička 22
Telefon + 387 56 733 209
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 21 0 21 9,42 0,00 9,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 90,58 0,00 90,58
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 25 0 25 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR 24,44622224,446222
PANTIĆ TOMISLAV 22,12720622,127206
MILOŠEVIĆ MILORAD 22,07847122,078471
DANILOVIĆ BOGOLJUB 21,92951021,929510
ALIBABIĆ ŠERIF 3,2183023,218302
TEŠIĆ MILENKO 0,9480200,948020
ERIĆ ŽIVAN 0,7420490,742049
NINIĆ SLAVKO 0,5976850,597685
KREZOVIĆ BRANISLAV 0,4330920,433092
ALIBABIĆ SAMED 0,3898740,389874

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je kao AD osnovano 2002. godine. Bavi se veterinarskim uslugama. Posluje sa pozitivnim rezultatima.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radojka Petković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tomislav Pantić predsjednik
Aleksandar Kovačević član
Petar Lazić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Stijepić predsjednik
Milorad Borovina član
Miroslav Bobar član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata