Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Vlasenica

Podaci o emitentu

Adresa Ustanička 22
Telefon + 387 56 733 209
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 19 0 19 5,81 0,00 5,81
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 94,19 0,00 94,19
UKUPNO 20 0 20 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR 94,18958694,189586
TEŠIĆ MILENKO 0,9480200,948020
ERIĆ ŽIVAN 0,7420490,742049
NINIĆ SLAVKO 0,5976850,597685
KREZOVIĆ BRANISLAV 0,4330920,433092
RADONJIĆ VLADIMIR 0,2059710,205971
LAZIĆ SVJETLANA 0,2059710,205971
STIJEPIĆ NEMANJA 0,2059710,205971
MOTIKA ANA 0,2059710,205971
RADIĆ RAJKO 0,2059710,205971
ILIĆ JOVANA 0,2059710,205971
ĆURIĆ SARA 0,2059710,205971
LAZIĆ SANJA 0,2059710,205971
NIKOLIĆ DAJANA 0,2059710,205971
ERIĆ RADO 0,2059710,205971
RADIĆ ZAGORKA 0,2059710,205971
LOŠIĆ MARA 0,2059710,205971
BOBAR NEMANJA 0,2059710,205971
MARINKOVIĆ MILKA 0,2059710,205971
LAZIĆ JOVO 0,2059710,205971

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je kao AD osnovano 2002. godine. Bavi se veterinarskim uslugama. Posluje sa pozitivnim rezultatima.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Milošević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tomislav Pantić predsjednik
Aleksandar Kovačević član
Petar Lazić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata