Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Šipovo

Podaci o emitentu

Adresa Svetosavska 9
Telefon + 387 50 371 169
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 42 1 43 16,53 0,39 16,92
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 5 0 5 83,08 0,00 83,08
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 47 1 48 99,61 0,39 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐUKIĆ-MITRIĆ DIJANA 17,93625517,936255
KELEČ ZLATKO 17,80890717,808907
GRAHOVAC SIMO 16,24486616,244866
MARKOVIĆ DUŠAN 16,09420116,094201
KOSTIĆ NEBOJŠA 15,00009015,000090
OBRADOVIĆ MIROSLAV 1,0241601,024160
PENO SLOBODAN 0,9524150,952415
MITRIĆ NIKOLA 0,8250680,825068
RADOŠ MILOVAN 0,8250680,825068
SUKNJAJA MARKO 0,8250680,825068

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1958. godine. Bavi se veterinarskim uslugama, prodajom stočne hrane i pilića, prodajom lijekova (za životinje).

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Berić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marinko Suknjaja predsjednik
Simo Grahovac član
Zlatko Keleč član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragutin Matarugić predsjednik
Đuro Grozdić član
Mile Dakić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata