Podaci o emitentu

Adresa VLADIMIRA NAZORA BB
76230 ŠAMAC
Telefon / Faks +387 54 620 610, 620 611/
Web www.vet-st-samac.com
Email info@vet-st-samac.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 49 0 49 25,80 0,00 25,80
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 74,20 0,00 74,20
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 53 0 53 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANIMIROVIĆ ALEKSANDAR 19,22152819,221528
MARINKOVIĆ PREDRAG 18,64224018,642240
IGNJIĆ MILAN 18,16568218,165682
VIDOVIĆ TIHOMIR 18,16568218,165682
VUKOVIĆ MARKO 4,0846964,084696
NEZIROVIĆ ALAN 4,0846964,084696
STOKIĆ STEVO 3,7279913,727991
STOKIĆ PETAR 1,5124281,512428
JOVANOVIĆ ŽIVKO 1,3811601,381160
STEVANOVIĆ MARKO 0,7562140,756214
BRADAŠEVIĆ ĐORĐE 0,7562140,756214

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 13.05.2005. godine. Bavi se eterinarskom djelatnošću.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Ignjić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Stanimirović predsjednik
Predrag Marinković član
Tihomir Vidović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Alan Nezirović predsjednik
Marko Vuković član
Stevo Stokić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata