Podaci o emitentu

Adresa ROGATIČKE BRIGADE BB
73220 ROGATICA
Telefon / Faks 058 415 135/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 69 0 69 25,00 0,00 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 71 0 71 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠEVO MILANKO 64,99514164,995141
JOKANOVIĆ MIRA 10,00194410,001944
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 4,9990284,999028
ANDAN PREDRAG 0,8785230,878523
ĆEBIĆ BRANKO 0,8241010,824101
MIHAJLOVIĆ DRAGAN 0,8241010,824101
NERIĆ SLAVKO 0,8241010,824101
NERIĆ DANKO 0,8241010,824101
IKONIĆ MIROSLAV 0,8241010,824101
PLANOJEVIĆ RADIVOJE 0,7152580,715258

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 29.03.1996. godine, a kao akcionarsko društvo egzistira od 01.03.2002. godine. Bavi se veterinarskom djelatnošću. Posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata