Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Pale

Podaci o emitentu

Adresa Srpskih ratnika 82
Telefon + 387 57 227 180
Web
Email stvet-p@paleol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 1.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 35 0 35 16,67 0,00 16,67
5%-10% 6 0 6 46,26 0,00 46,26
10%-25% 3 0 3 37,07 0,00 37,07
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 44 0 44 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 1.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KUSMUK MILOMIR 14,57081714,570817
ADVANTIS BROKER AD BANJA LUKA 11,93287811,932878
JUGOVIĆ RAJKO 10,56556910,565569
RABOTA KRSTO 9,2776749,277674
RADOVIĆ DUŠKO 8,7528498,752849
LALOVIĆ DOBROSAV 8,1278928,127892
ELEK ZORA 6,8434506,843450
MIĆIĆ BOJANA 6,7536776,753677
CVIJETIĆ MOMIRKA 6,5050766,505076
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9996554,999655

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Branislav Galić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Krsto Rabota predsjednik
Aleksandar Galić član
Zora Elek član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Duško Radović predsjednik
Aco Rabota član
Dušan Bojanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata