Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Srpsko Novo Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Nikole Tesle bb
Telefon + 387 57 671 691
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 33 0 33 26,69 0,00 26,69
5%-10% 1 1 2 8,95 6,38 15,33
10%-25% 3 0 3 57,98 0,00 57,98
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 37 1 38 93,62 6,38 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ADVANTIS BROKER AD BANJA LUKA 24,88302924,883029
MANDIĆ RADOSAV 17,07783917,077839
BOLJANOVIĆ MILANKA 16,01446216,014462
KREŠTALICA SLAVIŠA 8,9536378,953637
ACK GLOBAL LTD CHARLESTOWN 6,3802646,380264
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9978734,997873
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 3,6154833,615483
VASKOVIĆ BRANO 1,4674611,467461
SIKIMA DRAGO 1,4674611,467461
MAUNAGA MOMČILO 1,2760531,276053

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Branislava Šekarić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Čedo Gavrilović predsjednik
Dragan Sikima član
Radoslav Mandić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radomir Maunaga predsjednik
Mladen Boljanović član
Radmila Mandić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata