Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 105
78240 ČELINAC
Telefon / Faks 051 551 203/051 551 203
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 12 0 12 4,64 0,00 4,64
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 95,36 0,00 95,36
UKUPNO 14 0 14 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BEGOVIĆ STOJAN 66,06344166,063441
BAJIĆ SLAVKO 29,29849429,298494
ĆOSIĆ ĐURO 0,7334080,733408
DOKIĆ SLAVICA 0,6964090,696409
PAJIĆ MILORAD 0,5500560,550056
PANIĆ VELJKO 0,5500560,550056
RAJILIĆ VOJO 0,4579690,457969
JANKOVIĆ MILAN 0,3667040,366704
JUNGIĆ VUKOSAVA 0,3667040,366704
VUJIČIĆ DOBRINKA 0,3667040,366704

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Stojan Begović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Begović predsjednik
Branislav Srdić član
Vlado Bajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata