Preduzeće za proizvodnju varistora i temperaturnih senzora "VARTES" a.d. Previja-Ribnik

Podaci o emitentu

Adresa Previja
Telefon + 387 51 345 144
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 26 0 26 26,14 0,00 26,14
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 43,86 0,00 43,86
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 29 0 29 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KARAĆ DRAGAN 30,00208930,002089
LEKIĆ SIMO 24,86374724,863747
MALBAŠA MILAN 18,99814018,998140
GRABEŽ DRAŽENKO 4,9252604,925260
MANDIĆ NOVICA 2,3642942,364294
DAKIĆ DARA 2,1999442,199944
MORAVAC MIRKO 1,9045631,904563
KALABA MILAN 0,9851020,985102
KEVAC VELIMIR 0,7222920,722292
TODOROVIĆ ĐORĐE 0,6566520,656652
PERIĆ LJILJA 0,6566520,656652
DAKIĆ NEVENA 0,6566520,656652
VUJIĆ ŽELJKO 0,6566520,656652
MORAVAC GROZDANA 0,6566520,656652
GUZIJAN STOJAN 0,6566520,656652
KOVAČEVIĆ STEVAN 0,6566520,656652
DAKIĆ BRANKICA 0,6566520,656652
PERIĆ DARA 0,6566520,656652
PERIĆ STANIJA 0,6566520,656652
BAJIĆ GOJKO 0,6566520,656652
PERIĆ BRANKO 0,6566520,656652
KEVAC DALIBORKA 0,6566520,656652
KEVAC NEMANJA 0,6566520,656652
KOVAČEVIĆ DRAGAN 0,6566520,656652
RUŽEVIĆ MILADIN 0,6566520,656652
TUČIĆ ROSA 0,6566520,656652
RUŽEVIĆ KOVILJKA 0,6566520,656652
BRANKOVIĆ DARKO 0,6566520,656652

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Bajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ljubo Tepić predsjednik
Branko Volaš član
Drago Kevac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Bajić predsjednik
Đorđo Galić član
Mirko Moravac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata