Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje - prelazak u d.o.o.

Podaci o emitentu

Adresa REPUBLIKE SRPSKE 33
89000 TREBINJE
Telefon / Faks 059 220 155/059 220 502
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 100,00 0,00 100,00
UKUPNO 1 0 1 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DINECO DOO TREBINJE 100,000000100,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Kao AD preduzeće posluje od 04.09.2001. godine. Osnovna djelatnost je izgradnja hidrograđevinskih objekata, kao i održavanjem tih objekata.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Tarana direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tanja Aškrabić predsjednik
Vera Golić član
Dragan Anđelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata