Podaci o emitentu

Adresa Svetog Vasilija Ostroškog 5
Telefon + 387 59 380 280
Web
Email vodovbil@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 67 0 67 25,00 0,00 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 69 0 69 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA BILEĆA 65,00059465,000594
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
VOJNOVIĆ NIKOLA 1,0939971,093997
ŠAKOTIĆ ĐOKO 0,9230750,923075
KOPRIVICA ŽARKO 0,9230750,923075
MILIĆ STIPE 0,9230750,923075
SAMARDŽIĆ SAVO 0,8375940,837594
STAJIĆ DRAGAN 0,8375940,837594
DUNĐER ĐOKO 0,7265090,726509

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Vukoje direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Vujović član
Dragomir Milošević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jovo Bošnjak predsjednik
Mladen Kokolj član
Dragoljub Bijelović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata