Akcionarsko društvo za promet roba i usluga "VELEPROMET" Prijedor -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Brezičanski put bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 311 1 312 30,27 0,01 30,28
5%-10% 2 0 2 13,67 0,00 13,67
10%-25% 3 0 3 56,05 0,00 56,05
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 316 1 317 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JANJOŠ VOJISLAV 23,83640323,836403
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 21,90761221,907612
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 10,30574010,305740
PREF AD BANJA LUKA 7,9462417,946241
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 5,7254075,725407
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,9731313,973131
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,2901672,290167
DŽEBRIĆ BRANKO 0,2801060,280106
BRDAR MILICA 0,2385290,238529
ĐURĐEVIĆ LAZAR 0,2064140,206414

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Željko Dragičević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata