Preduzeće za promet robe na veliko i malo "VELEPREHRANA" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Dunavska 1C
Telefon + 387 51 309 609
Web
Email veleprehrana@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 212 0 212 10,90 0,00 10,90
5%-10% 3 0 3 22,18 0,00 22,18
10%-25% 2 0 2 37,67 0,00 37,67
> 25% 1 0 1 29,25 0,00 29,25
UKUPNO 218 0 218 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GLADOVIĆ LJUBOMIR 29,24714329,247143
EASTCODE DOO BANJA LUKA 21,39240921,392409
RAŠKOVIĆ OSTOJA 16,27824416,278244
MIJATOVIĆ MIODRAG 9,2350629,235062
JOKIĆ NIKOLA 7,1865177,186517
PREF AD BANJA LUKA 5,7560525,756052
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,8780302,878030
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,4726750,472675
BAŠIĆ LJUBA 0,3252160,325216
ALIBABIĆ ŠERIF 0,2342710,234271

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Gladović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Mijatović predsjednik
Dejan Gladović član
Dejan Jorgić član
Dragana Gladović član
Dušanka Jokić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata