Podaci o emitentu

Adresa DUNAVSKA 1
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 309 609/051 307 263
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 16.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 221 0 221 20,75 0,00 20,75
5%-10% 5 0 5 38,28 0,00 38,28
10%-25% 2 0 2 40,97 0,00 40,97
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 228 0 228 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.9.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GLADOVIĆ LJUBOMIR 24,69182224,691822
RAŠKOVIĆ OSTOJA 16,27824416,278244
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 9,9999989,999998
MIJATOVIĆ MIODRAG 9,1555509,155550
JOKIĆ NIKOLA 7,2195137,219513
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 6,1501316,150131
PREF AD BANJA LUKA 5,7560525,756052
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 4,7597974,759797
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,7151293,715129
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,8780302,878030

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Gladović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Mijatović predsjednik
Dejan Gladović član
Dejan Jorgić član
Dragana Gladović član
Dušanka Jokić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]