Preduzeće za promet robe na veliko i malo "VELEPREHRANA" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Dunavska 1C
Telefon + 387 51 309 609
Web
Email veleprehrana@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.3.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 216 0 216 21,01 0,00 21,01
5%-10% 5 0 5 38,02 0,00 38,02
10%-25% 2 0 2 40,97 0,00 40,97
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 223 0 223 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.3.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GLADOVIĆ LJUBOMIR 24,69182224,691822
RAŠKOVIĆ OSTOJA 16,27824416,278244
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 9,6588629,658862
MIJATOVIĆ MIODRAG 9,2350629,235062
JOKIĆ NIKOLA 7,2195137,219513
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 6,1501316,150131
PREF AD BANJA LUKA 5,7560525,756052
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 4,7597974,759797
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,7151293,715129
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,8780302,878030

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Gladović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Mijatović predsjednik
Dejan Gladović član
Dejan Jorgić član
Dragana Gladović član
Dušanka Jokić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata