Akcionarsko društvo "VODOVOD I KANALIZACIJA - Modriča" Modriča

Podaci o emitentu

Adresa Trg Jovana Raškovića bb
Telefon + 387 53 812 016
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 30 0 30 12,08 0,00 12,08
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 57,92 0,00 57,92
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 35 0 35 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA MODRIČA 29,99784529,997845
JOVANOVIĆ SLOBODAN 16,87637916,876379
LAZIĆ ŽIVKO 16,43026716,430267
VIDOVIĆ DIJANA 14,61439214,614392
KOMUNALAC - MODRIČA AD MODRIČA 10,00003010,000030
LAZIĆ NIKO 1,8389211,838921
LAZIĆ NIKO 1,2816181,281618
JOVANOVIĆ DUŠAN 1,1702771,170277
BIČVIĆ MARA 0,5573030,557303
JOVANOVIĆ LJILJANA 0,4721510,472151

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1965., a od 2004. godine posluje kao AD. Bavi se proizvodnjom vode i odvođenjem otpadnih voda. U zadnje tri godine preduzeće posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Živko Lazić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Živko Tanasić predsjednik
Zoran Šišljagić član
Svjetlana Jovanović član
Siniša Mišić član
Živko Lazić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata