Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana 51
Telefon + 387 59 601 227
Web
Email alagovac@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 23 0 23 20,00 0,00 20,00
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 26 0 26 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA NEVESINJE 64,99976664,999766
PREF AD BANJA LUKA 10,00000710,000007
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000045,000004
IVKOVIĆ RADOVAN 2,3148302,314830
BRATIĆ SVETISLAV 2,1296412,129641
RAŠOVIĆ ŽELJKO 2,1296412,129641
PUDAR BRANISLAV 1,9676001,967600
VASILJEVIĆ JOVAN 1,6203711,620371
GUTIĆ GORAN 1,3889191,388919
PAŠAJLIĆ JELA 1,1573981,157398

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slaviša Soknić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gradimir Spremo predsjednik
Dragana Kravić zamjenik predsjednika
Svetislav Bratić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata