Podaci o emitentu

Adresa BRAĆE OBRADOVIĆ 1
75400 ZVORNIK
Telefon / Faks 056 210 421/056 210 623
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 147 2 149 28,01 0,48 28,50
5%-10% 1 0 1 6,98 0,00 6,98
10%-25% 1 0 1 19,38 0,00 19,38
> 25% 1 0 1 45,14 0,00 45,14
UKUPNO 150 2 152 99,52 0,48 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MITROVIĆ BORISAV 45,14496145,144961
DOO KOČANJ PROM ZVORNIK 19,38107519,381075
PREF AD BANJA LUKA 6,9751686,975168
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4876493,487649
MEDIĆ STANA 3,1149523,114952
MITROVIĆ STANOJE 0,5913070,591307
ILIĆ ŽIVAN 0,4745930,474593
MAKSIMOVIĆ PETAR 0,4481030,448103
KRSTIĆ MILENKO 0,3928930,392893
GAJIĆ JELA 0,3860740,386074

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Savić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Mitrović predsjednik
Ljubomor Medić zamjenik predsjednika
Pero Radovanović član
Dragiša Mitrović član
Đoko Mićić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Šakotić predsjednik
Zorica Mitrović član
Ljilja Mitrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata