Podaci o emitentu

Adresa ŽIVOJINA PRERADOVIĆA BB
78430 PRNJAVOR
Telefon / Faks 051 664 402/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 260 1 261 34,06 0,03 34,10
5%-10% 1 0 1 8,26 0,00 8,26
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 57,65 0,00 57,65
UKUPNO 262 1 263 99,97 0,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA PRNJAVOR 57,64563157,645631
PREF AD BANJA LUKA 8,2587878,258787
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,1293744,129374
ZDJELAR VELIMIR 1,1624181,162418
KECMAN BRANKO 0,8491460,849146
KOSTREŠEVIĆ MILENA 0,8483330,848333
PETROVIĆ DRAGICA 0,7372830,737283
ULETILOVIĆ ZORAN 0,6630430,663043
MILINOVIĆ GORDANA 0,6504890,650489
TOPIĆ MILAN 0,5954290,595429

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata