Podaci o emitentu

Adresa KOZARSKA 87
79101 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 236 600/052 238 029
Web
Email vodapd@sprinter.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 537 0 537 10,35 0,00 10,35
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 14,95 0,00 14,95
> 25% 1 0 1 74,70 0,00 74,70
UKUPNO 539 0 539 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 74,69510374,695103
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 14,95051714,950517
JEŽ ĐORĐO 0,2037290,203729
BALABAN JASNA 0,1221800,122180
PAČARIZ DIANA 0,1197940,119794
JURIŠIĆ BORO 0,1069500,106950
MUTIĆ DRAŠKO 0,1059560,105956
KOVAČEVIĆ MIROSLAV 0,0977160,097716
JAGODIĆ SPOMENKO 0,0977160,097716
RELJIĆ RADENKO 0,0938800,093880

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata