Podaci o emitentu

Adresa 22. aprila 2
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 212 480/051 212 380
Web www.vodovod-bl.com
Email vodovod@blic.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 793 18 811 18,59 0,12 18,71
5%-10% 2 0 2 16,07 0,00 16,07
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,22 0,00 65,22
UKUPNO 796 18 814 99,88 0,12 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Duduković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Raljić izvršni direktor
Željko Travar izvršni direktor
Čedo Ševarika izvršni direktor
Predrag Duduković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ana Kukavica predsjednik
Dragan Koprena član
Ljiljana Amidžić-Gligorić član
Momčilo Bojinović član
Radenko Vujić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata