Podaci o emitentu

Adresa 22. aprila 2
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 212 480/051 212 380
Web www.vodovod-bl.com
Email vodovod@blic.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 16.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 793 18 811 18,59 0,12 18,71
5%-10% 2 0 2 16,07 0,00 16,07
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,22 0,00 65,22
UKUPNO 796 18 814 99,88 0,12 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.9.2021.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Popović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boran Bosančić izvršni direktor
Darijo Kuprešak izvršni direktor
Perica Rajčević izvršni direktor
Čedo Ševarika izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vinka Vučenović predsjednik
Ljiljana Amidžić-Gligorić član
Mladen Vrećo član
Ognjen Janković član
Radovan Majkić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]