Podaci o emitentu

Adresa KRALJA ALEKSANDRA PRVOG KARAĐORĐEVIĆA 69
76230 ŠAMAC
Telefon / Faks 054 612 489/054 612 489
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 157 9 166 6,09 2,00 8,09
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 42,11 0,00 42,11
> 25% 1 0 1 49,80 0,00 49,80
UKUPNO 160 9 169 98,00 2,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KUREŠEVIĆ RAJKO 49,80492849,804928
GRANDE TRIVIĆ DOO LAKTAŠI 21,59070421,590704
MLINAREVIĆ MIROSLAV 20,51438420,514384
PAVLIC VLADIMIR 0,7402120,740212
BOROJEVIĆ ŽELJKO 0,5763610,576361
SMAILBEGOVIĆ DALAN 0,5287230,528723
SOFRENOVIĆ RAJKO 0,4769080,476908
JELEČEVIĆ PERO 0,3824250,382425
MITRA CVIJETIN 0,2878370,287837
RADOŠ MARKO 0,2869910,286991

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Gianfranco Ballina direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tatjana Gavrić predsjednik
Đoko Vidaković član
Radovan Paljić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Kosta Mihaljčić predsjednik
Mićo Blagojević član
Nijaz Huskić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata