Podaci o emitentu

Adresa DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA BB
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 378 30/051 378 300
Web www.univerzitetpim.com
Email info@fakultetpim.com
Emisije emitenata

Područje djelatnosti

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata