Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 39 0 39 7,59 0,00 7,59
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 18,17 0,00 18,17
> 25% 1 0 1 74,24 0,00 74,24
UKUPNO 41 0 41 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ECO TRADE DOO GRADIŠKA 74,23996674,239966
ŠMITRAN PETAR 18,16783318,167833
TELETINA LJILJANA 0,7667360,766736
ĆULUM MILAN 0,6298060,629806
ĐOKIĆ ŽELJKO 0,6298060,629806
PILJAGIĆ DARKO 0,5818920,581892
SAMAC PERICA 0,4792150,479215
PROSEN DARKO 0,4586640,458664
LAZIĆ ĐOKO 0,4518130,451813
MARKOVIĆ TOMISLAV 0,2875210,287521

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata