"UNICEP COMMERCE" trgovinsko i uslužno akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Veselina Masleše 1
Telefon + 387 51 335 522
Web
Email milka.janjetovic@lanaco.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 267 4 271 22,46 0,15 22,61
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 77,39 0,00 77,39
UKUPNO 268 4 272 99,85 0,15 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
INTEH DOO BANJA LUKA 77,39075877,390758
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,4443080,444308
ALIBABIĆ SAMED 0,3438990,343899
CVIJANOVIĆ MOMČILO 0,2738250,273825
KELEČEVIĆ STEVO 0,2436920,243692
ALIBABIĆ ŠERIF 0,2421750,242175
BOSANČIĆ JELENA 0,1961670,196167
TRUBAJIĆ MILADIN 0,1764490,176449
TROŠT BORIS 0,1764490,176449
VIDOVIĆ DARKO 0,1764490,176449
POPOVIĆ MANOJLO 0,1764490,176449
ŠUŠNJARA LJUBO 0,1764490,176449

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milka Janjetović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mira Ninić predsjednik
Željko Radujković član
Miodrag Nanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata