"UNA" Izvođač građevinskih poslova a.d. Kozarska Dubica

Podaci o emitentu

Adresa Svetosavska 5a
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 427 1 428 38,32 0,50 38,82
5%-10% 4 0 4 27,56 0,00 27,56
10%-25% 2 0 2 33,61 0,00 33,61
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 433 1 434 99,50 0,50 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SUBOTIĆ MILAN 17,08174517,081745
ĆIBIĆ MILOŠ 16,53318016,533180
PREF AD BANJA LUKA 9,9954469,995446
STEVANOVIĆ VLADISLAV 7,1396617,139661
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 5,4296155,429615
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000505,000050
BAKIĆ MIRKO 4,6104804,610480
ZMIJANAC SVETLANA 4,5344474,534447
KOVAČEVIĆ MARA 3,9804373,980437
ZMIJANJAC SLOBODAN 3,9660823,966082

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Ćibić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Subotić predsjednik
Mirko Bakić član
Vladislav Stevanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Strahinja Šunjka predsjednik
Dijana Subotić član
Mile Jelača član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata