Unis MGA a.d. Istočno Sarajevo - u likvidaciji

Podaci o emitentu

Adresa MLADIČKO POLJE BB
71123 ISTOČNO SARAJEVO
Telefon / Faks 057 676 305/057 676 305
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 80 3 83 13,63 0,46 14,09
5%-10% 2 0 2 14,72 0,00 14,72
10%-25% 1 4 5 12,97 58,22 71,19
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 83 7 90 41,31 58,69 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TOMIĆ SLOBODAN 17,03305717,033057
MIĆIĆ DRAGAN 17,03305717,033057
ANDRIĆ SLOBODAN 13,40594913,405949
DŽEBO RADOSLAV 12,96877912,968779
ANDRIĆ RAJKO 10,75004610,750046
MRKOVIĆ VINKA 9,7204669,720466
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000515,000051
PANTOŠ DARA 0,8072990,807299
MANDIĆ BLAGOJE 0,5110940,511094
MANDIĆ DAVID 0,4259540,425954

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je osnovano 1978.god.Osnovna djelatnost je proizvodnja opreme iz oblasti gasne tehnike – regulatori pritiska, mjerači gasa, gasne mjernoregulacione stanice svih tipova i svih veličina. Proizvodi su rađeni u saradnji sa američkom kompanijom "SINGER", visokog su kvaliteta i dugog vijeka upotrebe.Od osnivanja pa do danas proizvedeno je više stotina hiljada jedinica i plasirano u više zemalja svijeta.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata