Podaci o emitentu

Adresa KOLUBARSKA 29
74101 DOBOJ
Telefon / Faks /053 611 985
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 32 0 32 34,17 0,00 34,17
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,83 0,00 65,83
UKUPNO 33 0 33 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MILETIĆ NIKOLA 65,83277165,832771
GORDANIĆ CVETIN 3,1004553,100455
TOMINČIĆ MILENKO 2,1714062,171406
BODULOVIĆ NADA 1,8293771,829377
SULJKIĆ HILMO 1,6622791,662279
TUKIĆ RASIM 1,6209401,620940
MARIĆ IVAN 1,4695071,469507
CAKALIN JOZO 1,4229461,422946
HRNJADOVIĆ AMIR 1,3785601,378560
KUNALIĆ NERMINKA 1,3750791,375079

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata