Podaci o emitentu

Adresa I KRAJIŠKOG PROLET.BATALJONA BB
78240 ČELINAC
Telefon / Faks 051 851 093/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 90 0 90 11,00 0,00 11,00
5%-10% 1 0 1 9,77 0,00 9,77
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 79,23 0,00 79,23
UKUPNO 93 0 93 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
CVIJANOVIĆ SVJETLANA 53,80231853,802318
SPASOJEVIĆ ZORAN 25,42440025,424400
BRANKOVIĆ ALEKSANDAR 9,7745669,774566
CVIJANOVIĆ ŽELJKO 0,7700040,770004
RALJIĆ MILENKO 0,5809830,580983
MILAKOVIĆ DRAŽENKO 0,4345030,434503
DRAGOLJIĆ MILOMIRKA 0,3967880,396788
MANDIĆ SLAVO 0,3448180,344818
MANDIĆ MILORAD 0,3164200,316420
ALIBABIĆ SAMED 0,1795930,179593

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata