Podaci o emitentu

Adresa KRAJIŠKA BB
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 053 431 550/053 737 072
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 100,00 0,00 100,00
UKUPNO 1 0 1 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TEMPOTURIST DOO TESLIĆ 100,000000100,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osovano 1981. godine.Bavi se prevozom putnika u linijskom i vanlinijskom saobraćaju.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Kuzmanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Perica Kuzmanović predsjednik
Mirislav Živković član
Miroslav Stevanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata