Podaci o emitentu

Adresa NEZNANIH JUNAKA 69
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 29 0 29 6,21 0,00 6,21
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 3 0 3 93,79 0,00 93,79
UKUPNO 32 0 32 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MANOJLOVIĆ MICA 34,99688034,996880
VIDAKOVIĆ MILENKO 29,39905929,399059
NIKIĆ CVIJETIN 29,39905929,399059
VIDAKOVIĆ BOŽANA 2,7983112,798311
BASARA RAZIJA 0,2255930,225593
KOKANOVIĆ SAVO 0,1931940,193194
LAĐEVIĆ DOBRIVOJE 0,1607950,160795
KNEŽEVIĆ VLADIMIR 0,1571950,157195
ŠEHOVIĆ ŠEFIK 0,1451950,145195
HAMIDOVIĆ MEHO 0,1331960,133196

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata