Podaci o emitentu

Adresa KARAĐORĐEVA 2
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 316 680/051 316 228
Web www.termomontaza.com
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 350 3 353 14,47 0,80 15,26
5%-10% 2 0 2 19,85 0,00 19,85
10%-25% 4 0 4 64,89 0,00 64,89
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 356 3 359 99,20 0,80 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OBRADOVIĆ MARIJA 19,05145819,051458
RAČIĆ BORIVOJE 16,99691016,996910
RADOŠEVIĆ UROŠ 16,58846616,588466
ISKIĆ MITAR 12,24947612,249476
DUIF POLARA INVEST AD - OMIF PRIVREDNIK INVEST 9,9999909,999990
PREF AD BANJA LUKA 9,8509459,850945
SAVANOVIĆ RANKO 0,9908800,990880
CELESTINA IGOR 0,7485290,748529
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 0,5234580,523458
KECMAN BRANKO 0,4076850,407685

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata