Podaci o emitentu

Adresa CARA DUŠANA 4
75240 LOPARE
Telefon / Faks 055 671 144/
Web
Email termal@rstel.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 16.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 725 0 725 22,28 0,00 22,28
5%-10% 3 0 3 22,16 0,00 22,16
10%-25% 3 0 3 55,56 0,00 55,56
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 731 0 731 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.9.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 23,37620723,376207
RADIKIĆ DRAGO 19,99845219,998452
JOVANOVIĆ PERO 12,18846512,188465
PREF AD BANJA LUKA 9,9999979,999997
ALIBABIĆ ŠERIF 7,0128597,012859
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 5,1427705,142770
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9873814,987381
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 3,7401933,740193
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 1,1917221,191722
JEREMIĆ MILE 0,0827540,082754

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Jokanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jovan Božić predsjednik
Mićo Gajić zamjenik predsjednika
Katarina Cacanović član
Luka Lazić član
Milenko Savić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Cviko Jekić predsjednik
Brano Simanić član
Danilo Šakota član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]