Fabrika kompresora i pneumatskih alata "TRUDBENIK" akcionarsko društvo Doboj - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Nikole Tesle 26
Telefon + 387 53 241 842
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.255 22 2.277 34,10 0,31 34,41
5%-10% 1 0 1 8,20 0,00 8,20
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 27,00 30,40 57,40
UKUPNO 2.257 23 2.280 69,30 30,70 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AIKON DOO 30,39532530,395325
KOMPAIR D.O.O. DOBOJ 27,00000327,000003
PREF AD BANJA LUKA 8,1986208,198620
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0993084,099308
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,0337371,033737
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,4134930,413493
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 0,2753860,275386
BUKEJLOVIĆ PERO 0,0725050,072505
MAKSIMOVIĆ GORAN 0,0616910,061691
ĐUKIĆ SLAVOJKA 0,0614590,061459

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Prodić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata