Podaci o emitentu

Adresa RUDNIČKA 66
79000 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 232 990/052 231 779
Web www.toplanapd.com
Email info@toplanapd.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 282 3 285 0,30 0,02 0,32
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,68 0,00 99,68
UKUPNO 283 3 286 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 99,68196199,681961
ALIBABIĆ PLAMENA 0,0793140,079314
ALIBABIĆ ŠERIF 0,0396570,039657
POLIĆ MARKO 0,0144610,014461
KISA ŽELJKO 0,0055880,005588
EGIĆ VLADIMIR 0,0031860,003186
OKLOPČIĆ ADEM 0,0025490,002549
GRAHOVAC AMIRA 0,0024020,002402
BANOVIĆ ČEDOMIR 0,0023040,002304
ĐURICA MILENA 0,0022550,002255

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-
Preduzeće osnovano 1979. god. osnovna djelatnost: proizvodnja i distribucija toplotne energije (40300). Obnovljena – izgrađena nova kotlovnica sa 2 kotla snage  od po 30

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata