Podaci o emitentu

Adresa NIKOLE PAŠIĆA 28
78250 LAKTAŠI
Telefon / Faks 051 584 258/051 784 254
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 215 11 226 16,80 1,11 17,92
5%-10% 1 0 1 6,91 0,00 6,91
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 75,18 75,18
UKUPNO 216 12 228 23,71 76,29 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"SOL" S.P.A 75,17578475,175784
PREF AD BANJA LUKA 6,9074646,907464
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4777513,477751
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 1,9073671,907367
DOŠEN ZORAN 1,3614331,361433
ŽIGON IZTOK 0,6833450,683345
JONAŠ BOJAN 0,5154210,515421
KECMAN BRANKO 0,3092530,309253
BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR 0,2502880,250288
CELESTINA IGOR 0,1653470,165347

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

TGT a.d.Laktaši ,samostalno posluje od 1992.godine (ranije u sastavu Tehnogas Sarajevo).Većinski vlasnik Preduzeća je italijanska kompanija SOL spa Monza (75%).Osnovna djelatnost  je proizvodnja i promet tehničkih i medicinskih gasova. Zapošljava 20 radnika.Preduzeće iz godine u godinu,uprkos porastu konkurencije ,ostvaruje značajan porast prometa i poboljšanje svih ekonom.-finansijskih pokazatelja poslovanja.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Stanislav Čađo direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marco Annoni predsjednik
Giulio Fumagalli Romario član
Ivano Romanello član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata