Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA I BB
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 053 410 390/
Web
Email tekomt@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 26.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 362 2 364 61,67 0,28 61,95
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 38,05 0,00 38,05
UKUPNO 363 2 365 99,72 0,28 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 26.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐEKIĆ RAJKO 38,04979438,049794
PREF AD BANJA LUKA 3,8622543,862254
ĐUKIĆ JEVTO 3,7072303,707230
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 1,9301831,930183
JORGIĆ ZORAN 1,4083141,408314
ĐEKIĆ LJUBO 0,9222110,922211
BUZAK VLADO 0,7043460,704346
POPOVIĆ MILAN 0,6709740,670974
SEKULIĆ BRANKO 0,6665660,666566
POPILJOVSKI ZORAN 0,6478020,647802

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Rajko Đekić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Popović predsjednik
Saša Đekić član
Srđan Panić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata